slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Aktuality

                   Urbariát – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany

                                              urbariatgbelany1@gmail.com
_________________________________________________________________________________________________

                                                                       
                                                                        POZVÁNKA

 

      Výbor Urbariátu – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, v súlade s § 14 Zákona č. 97 / 2013 Z. z.        o pozemkových spoločenstvách pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2017 (sobota) o 14:30 hodine v kultúrnom dome v Gbeľanoch.

 

Program:

            1.     Otvorenie.

2.     Voľba návrhovej , mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.

3.     Správa o činnosti Urbariátu  Gbeľany za rok 2016 a úlohy na rok 2017.

4.     Ťažba a zásady predaja dreva .

5.     Správa dozornej rady o hospodárení  spoločenstva  za rok 2016.

6.     Schválenie účtovnej závierky za rok 2016, rozdelenie zisku za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.

7.     Diskusia.

8.     Správa mandátovej komisie o účasti na zhromaždení, schválenie uznesenia.

9.     Ukončenie, vyplatenie dividend .

Gbeľany, 28.02.2017