slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Aktuality

                   Urbariát – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany

                                              urbariatgbelany1@gmail.com, www.urbariat.gbelany.eu
_________________________________________________________________________________________________

                                                                       
                                                                        POZVÁNKA

 

      Výbor Urbariátu – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, v súlade s § 14 Zákona č. 97 / 2013 Z. z.        o pozemkových spoločenstvách pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.03.2016 (sobota) o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Gbeľanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa volebnej komisie o výsledku volieb v roku 2015.
 3. Voľba návrhovej , mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Správa o činnosti Urbariátu  Gbeľany za rok 2015 a úlohy na rok 2016.
 5. Ťažba a zásady predaja dreva .
 6. Správa dozornej rady o hospodárení  spoločenstva  za rok 2015.
 7. Schválenie, rozdelenie zisku za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016.
 8. Diskusia.
 9. Správa mandátovej komisie o účasti na zhromaždení, schválenie uznesenia.
10. Ukončenie, vyplatenie dividend .

 

Gbeľany, 11.02.2016